Strategia rozwoju

MISJA I STRATEGIA

Popularyzacja druku 3D w małych i średnich przedsiębiorstwach, placówkach edukacyjnych i instytucjach naukowych w Polsce i na świecie.
Dostarczanie wysokiej jakości urządzeń i narzędzi do drukowania trójwymiarowych prototypów dla osób, firm i instytucji związanych z wzornictwem przemysłowym.
Popularyzacja oprogramowania CAD i idei samodzielnego projektowania i wytwarzania przedmiotów.
Udział w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku światowym przez polskie przedsiębiorstwa – poprzez rozpowszechnianie innowacyjnej technologii, która pozwala znacznie przyśpieszyć proces wytwarzania oraz obniżyć koszt prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami.