Relacje inwestorskie

Rejestracja akcji na rachunkach maklerskich – formularz akcjonariusza Zortrax S.A.

Uprzejmie informujemy, iż Spółka Zortrax S.A. udostępniła akcjonariuszom formularz służący aktualizacji danych niezbędnych do zarejestrowania akcji ZORTRAX, wyemitowanych przed połączeniem ze spółką Corelens S.A., na indywidualnych rachunkach maklerskich.

Zachęcamy akcjonariuszy do wypełnienia formularza dostępnego pod linkiem:

https://zortrax.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza-zortrax/.

< powrót